top of page

LINK : 7+7 PHUKET - SAMUI

maxresdefault.jpg
79492442_139953760996269_4318266394069172224_n.jpg
Screenshot 2021-08-18 202533.jpg

SHABA EXPLANATION

 • SHABA คืออะไร
  SHABA คือระบบการออก Booking Confirmation ของโรงแรม SHA Plus เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำใบจองที่ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าแล้วไปยื่นในการขอ Certificate of Entry (COE) ในการเดินทางเข้า Samui Plus Username ที่ใช้ จะเป็นอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร SHA Password ที่ใช้จะเป็น Password เดียวกันกับที่ใช้ log in เข้า Account SHA คลิกที่นี่ เพื่อดูวีดีโอการใช้งาน
 • สิ่งที่โรงแรมต้องทำในระบบ SHABA
  1. สร้าง Booking เพื่อออกใบ SHABA เพื่อส่งให้นักท่องเที่ยวไปใช้ในการขอออก COE https://youtu.be/15_8jRIdiq4 2. กด Check-in สำหรับชาวต่างชาติกรอกข้อมูล Passport number สำหรับคนไทยกรอกข้อมูล Passport number และบัตรประชาชน https://youtu.be/LHDSekCKzgs 3. กด Check-out เมื่ออยู่ครบ https://youtu.be/Lx4GBc4622A 4. กด No Show หากนักท่องเที่ยวไม่มาเข้าพัก ให้กด No Show ตอน 6.00น.ของวันถัดไป https://youtu.be/wCST6prTr4E 5. กด shorten stay หากนักท่องเที่ยวกลับก่อนกำหนดและระบุไฟล์ทขากลับ https://youtu.be/8qWx0n87CWQ 6. กดและปริ้นท์ release form ให้นักท่องเที่ยว ในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นในประเทศไทย 6.1 กรณีอยู่โรงแรมเดียว 7 คืน https://youtu.be/15VAH9XO70c 6.2 กรณีย้ายโรงแรมภายใน 7 คืน https://youtu.be/BiDtGrMTD6g 6.3 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี คลิกที่นี่ 7. การเชื่อมผล Lab 7.1 กรณีย้ายโรงแรมแล้ว โรงแรมที่ 2 หาผล Lab ไม่เจอ https://youtu.be/obGpJtq5RUs 7.2 กรณีผลแลบครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ทับซ้อนกัน https://youtu.be/YtbNiZUJSkk 7.3 วิธีการเพิ่มผล lab (no test) ให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี https://youtu.be/g_Fb3z_nFug
 • บทบาท และหน้าที่ของ SHA Plus Manager
  ดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA รักษาระดับการฉีดวัคซีนของพนักงานภายในองค์กรให้ไม่ต่ำกว่า 70% ควบคุมให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาสัมผัสหรือให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง ควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตาม SOP ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA หรือข้อกำหนดการเข้าประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข Samui Plus ให้ SHA Plus Manager (COVID Manager ระบบ Samui Plus) รายงานไปที่ Command Center ทันทีที่เกิดเหตุ ศึกษาข้อมูลการเดินทางเข้า Samui Plus Model และ Phuket Extension ประสานงานกับหน่วยงาน Command Center และหน่วยอื่นๆตามระบบ ตลอดจนให้ข้อมูลที่ร้องขอ และอำนวย ความสะดวกในการเข้าตรวจเช็คของคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ได้รับมอบหมาย
 • การตรวจโควิด
  MOU กับ โรงพยาบาล ทุกโรงแรม Samui Extra Plus จะต้องทำการเซ็น MOU กับทางโรงพยาบาลเกาะสมุย โดยจะทำเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Samui Extra Plus Hotel Swab Centers 1. Ko Samui Hospital 61 Moo 1, Ang Thong, Koh Samui, Suratthani Tel 077 913200 ext 4010 Time 10.00-16.00 hrs. Ko Pha-ngan Hospital 6 Moo 4, Koh Pha-ngan, Suratthani Tel 077 377034 ext 1901-1902 Time 8.00-9.00 hrs. Ko Tao Hospital 21/6 Moo 2, Koh Tao, Suratthani Tel 077 456490 ext 210 Time 8.00-12.00 hrs. Note: For Ko Pha-ngan & Ko Tao, specimen must be sent to Ko Samui Hospital, so swab appointment at Ko Pha-ngan & Ko Tao Hospitals is only on Day 12 of the visit. วันที่ตรวจโควิด จะตรวจตามตามเงื่อนไขการเข้าพัก ระยะเวลาที่พัก กับการตรวจโควิด พัก 7 วัน ต้องมีการตรวจจำนวน 2 ครั้ง มาถึงก่อนเวลา 18.00 นับวันแรกเป็น Day 1 มาถึงหลังเวลา 18.00 นับวันแรกเป็น Day 0 ตรวจครั้งที่ 1 Day 1 คือวันแรกที่มาถึง (ตรวจที่สนามบินหรือที่พัก) ระบบ Samui Plus ตรวจครั้งที่ 2 Day 6-7 (ตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุย) ระบบ Samui Plus พัก 14 วัน ต้องมีการตรวจจำนวน 3 ครั้ง ตรวจครั้งที่ 1 Day 1/วันแรกที่มาถึง(ตรวจที่สนามบินหรือที่พัก) ระบบ Samui Plus) ตรวจครั้งที่ 2 Day 6 (ตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุย) ระบบ Samui Plus ตรวจครั้งที่ 3 Day 12-13 (ตรวจที่โรงพยาบาลในพื้นที่ รพ.เกาะสมุย/ รพ.เกาะพะงัน หรือ รพ.เกาะเต่า ) หมายเหตุ: สำหรับเด็กที่มีอายุ 0-6 ปึ ไม่ว่าจะพัก 7 วัน หรือ 14 วัน จะตรวจเพียงครั้งเดียวDay 1/วันแรกที่มาถึง ตรวจที่สนามบิน โดยวิธี Saliva RT-PCR Test (การตรวจหาเชื้อในน้ำลาย) ระบบ Phuket Extension เชื่อมต่อ ระบบ Samui+ (7+7) กรณี นักท่องเที่ยวเดินทางออกจาก ระบบ Phuket Extension (Day 8) มายังเกาะสมุยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตรวจครั้งที่ 3 Day 12-13 (ตรวจที่โรงพยาบาลในพื้นที่ รพ.เกาะสมุย/ รพ.เกาะพะงัน หรือ รพ.เกาะเต่า ) ค่าตรวจโควิด และ การชำระค่าตรวจโควิดทางนักท่องเที่ยวได้จ่ายตรงกับทางระบบ PSAS เรียบร้อยแล้ว การเรียกเก็บค่าตรวจครั้งที่ 3 ระบบ Samui Plus ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย จะทำการเรียกเก็บกับทางศูนย์ PSAS โดยตรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลเกาะสมุย
 • การทำจองตรวจโควิด
  นักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินการตรวจโควิดได้ที่ www.thailandpsas.com เอกสารที่นักท่องเที่ยวต้องนำไปแสดงที่โรงพยาบาล หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ใบเสร็จค่าตรวจ Covid ใบนัดหมายเข้ารับการตรวจ การแจ้งผล โรงพยาบาลจะทำการยืนยันกลับไปในระบบ SHABA ข้อมูลผลการ Swab ของโรงแรม ผลตรวจรอบที่ 1 ผลตรวจวันแรกที่สนามบิน ใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง++ (ในระหว่างนี้นักท่องเที่ยวไม่สามารถออกจากห้องพักได้ และไม่อนุญาตให้ครอบครัว ญาติ หรือ เพื่อน หรือผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกัน ใน Booking เดียวกัน เข้าพักหรือเจอกับนักท่องเที่ยวก่อน หากผลตรวจครั้งแรก ยังไม่ยืนยันว่าเป็น ลบ หรือ NOT DETECTED สามารถตรวจสอบผลการตรวจได้จาก Website Thailandshaba และ หากมีกรณีไฟลท์ Number นั้นมีการประกาศผลตรวจครบทุกคนในไฟลท์แล้ว แต่ไม่มีชื่อนักท่องเที่ยวของท่าน ให้ SHA Plus Manager ส่งชื่อโรงแรม ชื่อนักท่องเที่ยว และ Passport Number ของนักท่องเที่ยว เข้าไปสอบถามได้ที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj *หากผลตรวจของไฟลท์นั้นยังไม่ออก หรือ ยังออกไม่ครบทุกคน ขอความกรุณาอย่าส่งข้อมูลเข้าไปสอบถามก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังเร่งปฏิบัติหน้าที่อ่านผลตรวจกันอยู่ ผลการตรวจ รอบที่ 2 และ 3 จะแสดงผลในระบบ SHABA หากผลไม่ขึ้นในระบบหลังตรวจแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อไปที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj หรือ ศูนย์ไม้ขาว , ศูนย์ ลากูน่า, ศูนย์ จังซีลอน ป่าตอง รับผิดชอบโดย DBMS รอบ 10.00-12.00 ทราบผล 18.00 รอบ 13.00-15.00 ทราบผล 10.00 วันถัดไป ศูนย์กะตะ รับผิดชอบโดย รพ. มิชชั่น ภูเก็ต รอบ 10.00-12.00 ทราบผล 18.00 รอบ 13.00-15.00 ทราบผล 10.00 วันถัดไป ศูนย์เซนทรัลภูเก็ต รับผิดชอบโดย รพ. วชิระ ภูเก็ต ตรวจก่อน 16.00 ทราบผล 22.00 ตรวจหลัง 16.00 ทราบผล 10.00 ของวันถัดไป ระบบ Samui Plus ผลการตรวจ รอบที่ 3 จะแสดงผลในระบบ SHABA หากผลไม่ขึ้นในระบบหลังตรวจแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อไปที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj
 • การปฏิบัติงานในกรณีสถานประกอบการเป็นประเภทโรงแรมที่พักในระบบ Samui Plus
  ชี้แจงทำความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระบบ Samui Plus สมัครเข้าระบบ Samui Health Pass และ Check in นักท่องเที่ยวในระบบ Samui Plus ฝึกอบรมพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในที่พักให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข ระบบ Samui Plus Model และ Phuket Extension ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการรับ Booking จากช่องทางการจองต่างๆของนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามระบบ Samui Plus Model หรือ Phuket Extension หากพบกรณีไม่เป็นไปตามระบบ ให้แจ้งนักท่องเที่ยวทราบ และแก้ไขก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ กำชับผู้ปฏิบัติงานตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวก่อนให้เข้า เช็คอินของโรงแรมหรือที่พัก SHA Plus Manager (COVID Manager ระบบ Samui Plus) มีหน้าที่ดูแลให้นักท่องเที่ยวพักให้ครบ ตามจำนวนคืนที่ลงในระบบ Samui Plus ที่ได้ยื่นขอ COE (Certificate of Entry) การเข้าประเทศ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวได้รับผลตรวจ COVID-19 บวกหรือ DETECTED จากผลตรวจ Command Center หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะติดต่อเพื่อรับตัวนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจเป็นบวกไปรักษา และทำการแยกกักกัน High Risk Contact เพื่อเข้าสถานที่กักกัน หรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้เฉพาะ SHA Plus Manager (COVID Manager ระบบ Samui Plus) หรือผู้ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการ มีหน้าที่ต้องสแกนแอพพลิเคชั่นหมอชนะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และสแกน Samui Health Pass ของนักท่องเที่ยว แนะนำนักท่องเที่ยวให้ใช้สถานประกอบการ พาหนะที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย อาทิ สถานประกอบการ หรือผู้ให้บริการการฉีดวัคซีน แล้วประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกการนำนักท่องเที่ยวไป Swab ตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด ประสานงาน Command Center ในการออก Release Form ใบอนุญาตการเดินทางกลับ หรือกรณีครบกำหนด 14 วัน
 • กรณีที่ต้องรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการ Command Center  (Samui+Model)
  กรณีนักท่องเที่ยวหายไปจากโรงแรมที่พักเกิน 24 ชั่วโมง กรณีนักท่องเที่ยวปฏิเสธการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีไม่ยอมอยู่โรงแรม SHA Plus แล้วไปอยู่บ้าน หรือที่อื่น กรณีไม่ยอมแสกนแอพพลิชั่นหมอชนะ และ Samui Health Pass รายงานตัว หรือปิดมือถือ กรณีหนีออกจากพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ก่อน 7 วัน กรณีมี ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือ Joiner เข้าพบนักท่องเที่ยวก่อนแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส และผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงแรมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การกระทำที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19
 • คู่มือการใช้งานระบบ Samui Halth Pass สำหรับสถานประกอบการ
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านขั้นตอนการใช้งานแบบละเอียด
 • ช่องทางการติดต่อ
  แจ้งรายงานเหตุการณ์กับศูนย์ปฏิบัติการ Command Center (Samui+Model) ในพื้นที่ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ศูนย์ Command เกาะสมุย โทร 063 208 8737 ศูนย์ Command เกาะพะงัน โทร 086 593 3582, 086 952 0957 ศูนย์ Command เกาะเต่า 094 960 0087, 089 653 3009 Thailand SHA Line ID : @thailandsha Samui Health Pass Line ID : @kohsamuicity
 • หากตรวจพบเชื้อ COVID-19
  กรณีผู้รับบริการติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลเกาะสมุย จะจัดให้มีรถพยาบาลรับผู้ติดเชื้อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล SHA Plus Manager จะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเกาะสมุย ให้เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวในระหว่างรอรถพยาบาล เมื่อรถพยาบาลมารับนักท่องเที่ยวไปแล้ว สสอ. จะเข้าร่วมค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อให้แยกกักตัว ให้โรงแรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพักและจุดสัมผัสของผู้ติดเชื้อ ติดต่อโรงแรม ALQ เพื่อรับตัวนักท่องเที่ยวผู้มีความเสี่ยงสูง เมื่อรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ Day 0 ระหว่างรอผล swab จะดีที่สุดถ้าให้บริการแบบ open-air รับนักท่องเที่ยวโดยแต่งกายป้องกันการติดต่อแบบละอองฝอยและสัมผัส โดยต้องสวม mask ตลอดเวลาทั้งสองฝ่าย, สวม face shield และถุงมือ (ถ้าต้องสัมผัสสิ่งของของนทท.) ให้นักท่องเที่ยวเข้าห้องพัก และรอจนกว่าผล swab จะออกว่าไม่พบเชื้อ จึงปล่อยให้ออกมาข้างนอกได้ หากผลตรวจ swab เป็นบวก จนท.สาธารณสุขหรือรพ.ที่รับผิดชอบศูนย์ swab จะแจ้งนักท่องเที่ยวทราบว่าต้องไปนอนรพ. ให้ SHA Plus Manager รอรพ.ติดต่อมารับนักท่องเที่ยว SHA Plus Manager ส่งข้อมูลโรงแรม ALQ ให้ผู้มาด้วยกับนักท่องเที่ยว (กรณีมาเป็นกลุ่ม) เลือก และติดต่อประสานงานกับโรงแรม ALQ จนนักท่องเที่ยวได้รับการย้ายโรงแรม กรณีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทางเลย ให้ SHA Plus Manager ประสานสายการบิน ทราบว่า นักท่องเที่ยว เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact : HRC) สายการบิน จะมีแนวปฏิบัติและเลือกที่นั่งให้ และต้องประสานแจ้งแพทย์การท่าอากาศยานล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน

SHABA FAQ

 • SHABA คืออะไร
  SHABA คือระบบการออก Booking Confirmation ของโรงแรม SHA Plus เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำใบจองที่ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าแล้วไปยื่นในการขอ Certificate of Entry (COE) ในการเดินทางเข้า Samui Plus Username ที่ใช้ จะเป็นอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร SHA Password ที่ใช้จะเป็น Password เดียวกันกับที่ใช้ log in เข้า Account SHA คลิกที่นี่ เพื่อดูวีดีโอการใช้งาน
 • สิ่งที่โรงแรมต้องทำในระบบ SHABA
  1. สร้าง Booking เพื่อออกใบ SHABA เพื่อส่งให้นักท่องเที่ยวไปใช้ในการขอออก COE https://youtu.be/15_8jRIdiq4 2. กด Check-in สำหรับชาวต่างชาติกรอกข้อมูล Passport number สำหรับคนไทยกรอกข้อมูล Passport number และบัตรประชาชน https://youtu.be/LHDSekCKzgs 3. กด Check-out เมื่ออยู่ครบ https://youtu.be/Lx4GBc4622A 4. กด No Show หากนักท่องเที่ยวไม่มาเข้าพัก ให้กด No Show ตอน 6.00น.ของวันถัดไป https://youtu.be/wCST6prTr4E 5. กด shorten stay หากนักท่องเที่ยวกลับก่อนกำหนดและระบุไฟล์ทขากลับ https://youtu.be/8qWx0n87CWQ 6. กดและปริ้นท์ release form ให้นักท่องเที่ยว ในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นในประเทศไทย 6.1 กรณีอยู่โรงแรมเดียว 7 คืน https://youtu.be/15VAH9XO70c 6.2 กรณีย้ายโรงแรมภายใน 7 คืน https://youtu.be/BiDtGrMTD6g 6.3 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี คลิกที่นี่ 7. การเชื่อมผล Lab 7.1 กรณีย้ายโรงแรมแล้ว โรงแรมที่ 2 หาผล Lab ไม่เจอ https://youtu.be/obGpJtq5RUs 7.2 กรณีผลแลบครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ทับซ้อนกัน https://youtu.be/YtbNiZUJSkk 7.3 วิธีการเพิ่มผล lab (no test) ให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี https://youtu.be/g_Fb3z_nFug
 • บทบาท และหน้าที่ของ SHA Plus Manager
  ดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA รักษาระดับการฉีดวัคซีนของพนักงานภายในองค์กรให้ไม่ต่ำกว่า 70% ควบคุมให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาสัมผัสหรือให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง ควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตาม SOP ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA หรือข้อกำหนดการเข้าประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข Samui Plus ให้ SHA Plus Manager (COVID Manager ระบบ Samui Plus) รายงานไปที่ Command Center ทันทีที่เกิดเหตุ ศึกษาข้อมูลการเดินทางเข้า Samui Plus Model และ Phuket Extension ประสานงานกับหน่วยงาน Command Center และหน่วยอื่นๆตามระบบ ตลอดจนให้ข้อมูลที่ร้องขอ และอำนวย ความสะดวกในการเข้าตรวจเช็คของคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ได้รับมอบหมาย
 • การตรวจโควิด
  MOU กับ โรงพยาบาล ทุกโรงแรม Samui Extra Plus จะต้องทำการเซ็น MOU กับทางโรงพยาบาลเกาะสมุย โดยจะทำเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Samui Extra Plus Hotel Swab Centers 1. Ko Samui Hospital 61 Moo 1, Ang Thong, Koh Samui, Suratthani Tel 077 913200 ext 4010 Time 10.00-16.00 hrs. Ko Pha-ngan Hospital 6 Moo 4, Koh Pha-ngan, Suratthani Tel 077 377034 ext 1901-1902 Time 8.00-9.00 hrs. Ko Tao Hospital 21/6 Moo 2, Koh Tao, Suratthani Tel 077 456490 ext 210 Time 8.00-12.00 hrs. Note: For Ko Pha-ngan & Ko Tao, specimen must be sent to Ko Samui Hospital, so swab appointment at Ko Pha-ngan & Ko Tao Hospitals is only on Day 12 of the visit. วันที่ตรวจโควิด จะตรวจตามตามเงื่อนไขการเข้าพัก ระยะเวลาที่พัก กับการตรวจโควิด พัก 7 วัน ต้องมีการตรวจจำนวน 2 ครั้ง มาถึงก่อนเวลา 18.00 นับวันแรกเป็น Day 1 มาถึงหลังเวลา 18.00 นับวันแรกเป็น Day 0 ตรวจครั้งที่ 1 Day 1 คือวันแรกที่มาถึง (ตรวจที่สนามบินหรือที่พัก) ระบบ Samui Plus ตรวจครั้งที่ 2 Day 6-7 (ตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุย) ระบบ Samui Plus พัก 14 วัน ต้องมีการตรวจจำนวน 3 ครั้ง ตรวจครั้งที่ 1 Day 1/วันแรกที่มาถึง(ตรวจที่สนามบินหรือที่พัก) ระบบ Samui Plus) ตรวจครั้งที่ 2 Day 6 (ตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุย) ระบบ Samui Plus ตรวจครั้งที่ 3 Day 12-13 (ตรวจที่โรงพยาบาลในพื้นที่ รพ.เกาะสมุย/ รพ.เกาะพะงัน หรือ รพ.เกาะเต่า ) หมายเหตุ: สำหรับเด็กที่มีอายุ 0-6 ปึ ไม่ว่าจะพัก 7 วัน หรือ 14 วัน จะตรวจเพียงครั้งเดียวDay 1/วันแรกที่มาถึง ตรวจที่สนามบิน โดยวิธี Saliva RT-PCR Test (การตรวจหาเชื้อในน้ำลาย) ระบบ Phuket Extension เชื่อมต่อ ระบบ Samui+ (7+7) กรณี นักท่องเที่ยวเดินทางออกจาก ระบบ Phuket Extension (Day 8) มายังเกาะสมุยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตรวจครั้งที่ 3 Day 12-13 (ตรวจที่โรงพยาบาลในพื้นที่ รพ.เกาะสมุย/ รพ.เกาะพะงัน หรือ รพ.เกาะเต่า ) ค่าตรวจโควิด และ การชำระค่าตรวจโควิดทางนักท่องเที่ยวได้จ่ายตรงกับทางระบบ PSAS เรียบร้อยแล้ว การเรียกเก็บค่าตรวจครั้งที่ 3 ระบบ Samui Plus ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย จะทำการเรียกเก็บกับทางศูนย์ PSAS โดยตรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลเกาะสมุย
 • การทำจองตรวจโควิด
  นักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินการตรวจโควิดได้ที่ www.thailandpsas.com เอกสารที่นักท่องเที่ยวต้องนำไปแสดงที่โรงพยาบาล หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ใบเสร็จค่าตรวจ Covid ใบนัดหมายเข้ารับการตรวจ การแจ้งผล โรงพยาบาลจะทำการยืนยันกลับไปในระบบ SHABA ข้อมูลผลการ Swab ของโรงแรม ผลตรวจรอบที่ 1 ผลตรวจวันแรกที่สนามบิน ใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง++ (ในระหว่างนี้นักท่องเที่ยวไม่สามารถออกจากห้องพักได้ และไม่อนุญาตให้ครอบครัว ญาติ หรือ เพื่อน หรือผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกัน ใน Booking เดียวกัน เข้าพักหรือเจอกับนักท่องเที่ยวก่อน หากผลตรวจครั้งแรก ยังไม่ยืนยันว่าเป็น ลบ หรือ NOT DETECTED สามารถตรวจสอบผลการตรวจได้จาก Website Thailandshaba และ หากมีกรณีไฟลท์ Number นั้นมีการประกาศผลตรวจครบทุกคนในไฟลท์แล้ว แต่ไม่มีชื่อนักท่องเที่ยวของท่าน ให้ SHA Plus Manager ส่งชื่อโรงแรม ชื่อนักท่องเที่ยว และ Passport Number ของนักท่องเที่ยว เข้าไปสอบถามได้ที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj *หากผลตรวจของไฟลท์นั้นยังไม่ออก หรือ ยังออกไม่ครบทุกคน ขอความกรุณาอย่าส่งข้อมูลเข้าไปสอบถามก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังเร่งปฏิบัติหน้าที่อ่านผลตรวจกันอยู่ ผลการตรวจ รอบที่ 2 และ 3 จะแสดงผลในระบบ SHABA หากผลไม่ขึ้นในระบบหลังตรวจแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อไปที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj หรือ ศูนย์ไม้ขาว , ศูนย์ ลากูน่า, ศูนย์ จังซีลอน ป่าตอง รับผิดชอบโดย DBMS รอบ 10.00-12.00 ทราบผล 18.00 รอบ 13.00-15.00 ทราบผล 10.00 วันถัดไป ศูนย์กะตะ รับผิดชอบโดย รพ. มิชชั่น ภูเก็ต รอบ 10.00-12.00 ทราบผล 18.00 รอบ 13.00-15.00 ทราบผล 10.00 วันถัดไป ศูนย์เซนทรัลภูเก็ต รับผิดชอบโดย รพ. วชิระ ภูเก็ต ตรวจก่อน 16.00 ทราบผล 22.00 ตรวจหลัง 16.00 ทราบผล 10.00 ของวันถัดไป ระบบ Samui Plus ผลการตรวจ รอบที่ 3 จะแสดงผลในระบบ SHABA หากผลไม่ขึ้นในระบบหลังตรวจแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อไปที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj
 • การปฏิบัติงานในกรณีสถานประกอบการเป็นประเภทโรงแรมที่พักในระบบ Samui Plus
  ชี้แจงทำความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระบบ Samui Plus สมัครเข้าระบบ Samui Health Pass และ Check in นักท่องเที่ยวในระบบ Samui Plus ฝึกอบรมพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในที่พักให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข ระบบ Samui Plus Model และ Phuket Extension ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการรับ Booking จากช่องทางการจองต่างๆของนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามระบบ Samui Plus Model หรือ Phuket Extension หากพบกรณีไม่เป็นไปตามระบบ ให้แจ้งนักท่องเที่ยวทราบ และแก้ไขก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ กำชับผู้ปฏิบัติงานตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวก่อนให้เข้า เช็คอินของโรงแรมหรือที่พัก SHA Plus Manager (COVID Manager ระบบ Samui Plus) มีหน้าที่ดูแลให้นักท่องเที่ยวพักให้ครบ ตามจำนวนคืนที่ลงในระบบ Samui Plus ที่ได้ยื่นขอ COE (Certificate of Entry) การเข้าประเทศ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวได้รับผลตรวจ COVID-19 บวกหรือ DETECTED จากผลตรวจ Command Center หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะติดต่อเพื่อรับตัวนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจเป็นบวกไปรักษา และทำการแยกกักกัน High Risk Contact เพื่อเข้าสถานที่กักกัน หรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้เฉพาะ SHA Plus Manager (COVID Manager ระบบ Samui Plus) หรือผู้ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการ มีหน้าที่ต้องสแกนแอพพลิเคชั่นหมอชนะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และสแกน Samui Health Pass ของนักท่องเที่ยว แนะนำนักท่องเที่ยวให้ใช้สถานประกอบการ พาหนะที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย อาทิ สถานประกอบการ หรือผู้ให้บริการการฉีดวัคซีน แล้วประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกการนำนักท่องเที่ยวไป Swab ตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด ประสานงาน Command Center ในการออก Release Form ใบอนุญาตการเดินทางกลับ หรือกรณีครบกำหนด 14 วัน
 • กรณีที่ต้องรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการ Command Center  (Samui+Model)
  กรณีนักท่องเที่ยวหายไปจากโรงแรมที่พักเกิน 24 ชั่วโมง กรณีนักท่องเที่ยวปฏิเสธการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีไม่ยอมอยู่โรงแรม SHA Plus แล้วไปอยู่บ้าน หรือที่อื่น กรณีไม่ยอมแสกนแอพพลิชั่นหมอชนะ และ Samui Health Pass รายงานตัว หรือปิดมือถือ กรณีหนีออกจากพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ก่อน 7 วัน กรณีมี ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือ Joiner เข้าพบนักท่องเที่ยวก่อนแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส และผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงแรมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การกระทำที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19
 • คู่มือการใช้งานระบบ Samui Halth Pass สำหรับสถานประกอบการ
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านขั้นตอนการใช้งานแบบละเอียด
 • ช่องทางการติดต่อ
  แจ้งรายงานเหตุการณ์กับศูนย์ปฏิบัติการ Command Center (Samui+Model) ในพื้นที่ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ศูนย์ Command เกาะสมุย โทร 063 208 8737 ศูนย์ Command เกาะพะงัน โทร 086 593 3582, 086 952 0957 ศูนย์ Command เกาะเต่า 094 960 0087, 089 653 3009 Thailand SHA Line ID : @thailandsha Samui Health Pass Line ID : @kohsamuicity
 • หากตรวจพบเชื้อ COVID-19
  กรณีผู้รับบริการติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลเกาะสมุย จะจัดให้มีรถพยาบาลรับผู้ติดเชื้อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล SHA Plus Manager จะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเกาะสมุย ให้เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวในระหว่างรอรถพยาบาล เมื่อรถพยาบาลมารับนักท่องเที่ยวไปแล้ว สสอ. จะเข้าร่วมค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อให้แยกกักตัว ให้โรงแรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพักและจุดสัมผัสของผู้ติดเชื้อ ติดต่อโรงแรม ALQ เพื่อรับตัวนักท่องเที่ยวผู้มีความเสี่ยงสูง เมื่อรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ Day 0 ระหว่างรอผล swab จะดีที่สุดถ้าให้บริการแบบ open-air รับนักท่องเที่ยวโดยแต่งกายป้องกันการติดต่อแบบละอองฝอยและสัมผัส โดยต้องสวม mask ตลอดเวลาทั้งสองฝ่าย, สวม face shield และถุงมือ (ถ้าต้องสัมผัสสิ่งของของนทท.) ให้นักท่องเที่ยวเข้าห้องพัก และรอจนกว่าผล swab จะออกว่าไม่พบเชื้อ จึงปล่อยให้ออกมาข้างนอกได้ หากผลตรวจ swab เป็นบวก จนท.สาธารณสุขหรือรพ.ที่รับผิดชอบศูนย์ swab จะแจ้งนักท่องเที่ยวทราบว่าต้องไปนอนรพ. ให้ SHA Plus Manager รอรพ.ติดต่อมารับนักท่องเที่ยว SHA Plus Manager ส่งข้อมูลโรงแรม ALQ ให้ผู้มาด้วยกับนักท่องเที่ยว (กรณีมาเป็นกลุ่ม) เลือก และติดต่อประสานงานกับโรงแรม ALQ จนนักท่องเที่ยวได้รับการย้ายโรงแรม กรณีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทางเลย ให้ SHA Plus Manager ประสานสายการบิน ทราบว่า นักท่องเที่ยว เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact : HRC) สายการบิน จะมีแนวปฏิบัติและเลือกที่นั่งให้ และต้องประสานแจ้งแพทย์การท่าอากาศยานล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน

HANDBOOK

maxresdefault.jpg
คู่มือการใช้งานระบบ SHABA สำหรับเจ้าหน้าที่
timeline_25640810_123419.jpg

Click here to download 

GUIDELINE 

bottom of page